Ερωτήσεις σε Hot Potatoes

Εδώ μπορείτε να αξιολογήσετε τις γνώσεις σας πάνω σε θέματα Ανακύκλωσης μέσα από μια πληθώρα ασκήσεων σε μορφή ερωτήσεων σωστού λάθους, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενού, σταυρολέξων.


Ευχαριστούμε πολύ τον ιστότοπο http://www.anakyklosi.com.gr/site.php?&file=pages.xml&catid=7 από όπου αντλήσαμε ιδέες για τις ασκήσεις.

Δημιουργήθηκαν με το Hot Potatoes από τη Χριστίνα Τάτση.