Κόμικ

Στα πλαίσια του μαθήματος Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών τη σχολική χρονιά 2011-2012, ορισμένοι από τους μαθητές της Δ' Δημοτικού έκαναν διαδικτυακά με το Pixton τα παρακάτω κόμικ για την έννοια της Ανακύκλωσης.