Ερωτηματολόγια


Τι γνωρίζουν αλήθεια οι μαθητές για την ανακύκλωση;

Αρχικό ερωτηματολόγιο: 


Τελικό ερωτηματολόγιο: