Μαθαίνω για την Ανακύκλωση


Στα πλαίσια του μαθήματος Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πετρούπολης, τα τρια τμήματα της Δ' Δημοτικού για τη σχολική χρονιά 2010-2011 ασχολήθηκαν με την έννοια της Ανακύκλωσης. 

Αρχικά απάντησαν σε online ερωτηματολόγιο για να δούμε τις πρότερες γνώσεις τους, στη συνέχεια σχεδίασαν εννοιολογικούς χάρτες για την Ανακύκλωση τόσο σε χαρτί όσο και ηλεκτρονικά με το λογισμικό Kidspiration. Επίσης απάντησαν σε πλήθος online ερωτήσεων σωστού λάθους, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενού, σταυρολέξων για την Ανακύκλωση, που είχαν δημιουργηθεί με το λογισμικό Hot Potatoes, είδαν βίντεο για το θέμα, έπαιξαν διαδικτυακά παιχνίδια, ενώ τέλος έφτιαξαν με τη βοήθεια του λογισμικού Scratch τα δικά τους διαδικτυακά παιχνίδια με θέμα την Ανακύκλωση. 

Στα πλαίσια του ίδιου μαθήματος των ΤΠΕ, στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών τη σχολική χρονιά 2011-2012, ορισμένοι από τους μαθητές της Δ' Δημοτικού έκαναν διαδικτυακά με το Pixton και κόμικ για την έννοια της Ανακύκλωσης.


Η καλύτερη μάθηση δεν θα προκύψει από τους καλύτερους τρόπους
με τους οποίους θα διδάξουμε τους μαθητές μας,
αλλά από τις καλύτερες ευκαιρίες που θα τους δώσουμε
για να οικοδομήσουν τις γνώσεις τους
.

Seymour Papert